deep blue

Kate Eggleston

indigo shibori on cotton, quilt batting, thread

50/50 split with Artworks Trenton

· Sold