Float

Kate Eggleston

indigo shibori cotton, quilt batting, thread

50/50 split with Artworks Trenton

· Sold